ข้อมูลแพทย์

พญ.ดรุณี ศรีวิไล

แผนกกุมารเวช

โรคระบบการหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
06:00 - 08:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต Perpetual help college of medicine พ.ศ.2533

      - วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2543

      - วุฒิบัตร สาขาระบบการหายใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2547