ข้อมูลแพทย์

นพ.ทวีเกียรติ รัศมีสุนทรางกูล

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 15:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
13:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 15:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 15:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

- Certificate in the arthroplasty and sports medicine, Phramongkutklao.

     
  •