ข้อมูลแพทย์

นพ. วินิช ชิรวานิช

วิสัญญี

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

วิสัญญีแพทย์

     - แพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     - วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

<