ข้อมูลแพทย์

นพ.ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ

แผนกโรคติดเชื้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
09:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
13:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

  • แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า