ข้อมูลแพทย์

นพ. ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ

โรคติดเชื้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
09:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
13:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-  แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

-  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

​​M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine

Diploma of the Thai Board of  Infectious Diseases, Phramongkutklao Hospital

<