ข้อมูลแพทย์

พญ.ฐิดานันท์ รัตนธรรม

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
เฉพาะนัด
วันศุกร์
วันเสาร์
13:00 - 16:00 น.
เฉพาะนัด
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา

(Ophthalmologist Specialzation in Cornea)

Present: Part time

  • แพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ.2534

  • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา ปี พ.ศ. 2540

  • M.D.,Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University,1991
  • Diploma of the Thai Board of Ophthalmology , 1997

การอบรม:


  • Department of ophthalmology Washington Univesity Missouri, USA. ปี 1998 - 1999, Degree

  • Cornea Clinical Fellowship. Cornea Service, Wills Eye Hospital Thomas Jefferson Degree Cornea Research Fellowship.

  •