ข้อมูลแพทย์

ทพ. เจษฎา หรรษา

ทันตกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 16:30 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
<