ข้อมูลแพทย์

ทพญ. พิชชุดา ทัพภะทัต

ทันตกรรม

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
10:00 - 15:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
10:00 - 15:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตกรรมประดิษฐ์

- ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- การศึกษาเฉพาะทาง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 

<