ข้อมูลแพทย์

สุชาดา โหละสุต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 


- ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

- วท.บ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์


- อบรมด้านปริทันต์

- งาน Implant

- งานศัลยกรรม, การผ่าตัดด้วยเครื่อง ultrasonic 

- ด้าน Prosthetic