ข้อมูลแพทย์

ทพ. สมศักดิ์ ศรีพนารัตนกุล

ทันตกรรม

รักษารากฟัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
10:00 - 19:00 น.
วันพุธ
10:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
10:00 - 19:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตกรรมรากฟัน

- ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- การศึกษาเฉพาะทาง สาขา วิทยาเอนโดคอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล