ข้อมูลแพทย์

ทพ. บัณฑิต เจริญบัณฑิต

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

ทันตกรรมจัดฟัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
13:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
13:00 - 19:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 18:00 น.

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
- ทันตกรรมเด็ก  Boston University  1997