ข้อมูลแพทย์

ทพญ. ฐิติมา ธนาลาภสกุล

ทันตกรรม

ทันตกรรรมสำหรับเด็ก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
09:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
13:00 - 19:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 18:00 น.
(สัปดาห์ที่ 2,4)

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ทันตกรรมเด็ก New York University