ข้อมูลแพทย์

ทพญ. โศภิษฐ์ วัชรพงศ์ คราเธอร์ส

ทันตกรรม

ทันตกรรรมสำหรับเด็ก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์
09:00 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทันตกรรมเด็ก University of Adelaide Australia

<