ข้อมูลแพทย์

ทพ. รังรักษ์ อิงอร่าม

ทันตกรรม

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:30 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

 - ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
 - ทันตแพทย์ศาสตร์ เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ภาษาเยอรมัน  รร.  สอนภาษาเยอรมัน  เมือง เฮิร์ท  ประเทศเยอรมันนี 1994
 - ศึกษาดูงานทันตกรรม ที่ศูนย์ทันตกรรม ณ ทหารเรือ ฐานทัพเรือ Wilhelmshaven ประเทศเยอรมนี 1994-1995
 - ฝึกทันตกรรมสนาม เกาะลอมบ๊อก อินโดนีเซีย 2001
 - ภาษาอังกฤษ  หลักสูตรผู้บริหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก 2001

 

 

 

<