ข้อมูลแพทย์

ทพ. สมชัย ชัยศุภมงคลลาภ

ทันตกรรม

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
09:30 - 17:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-  ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
-  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย