ข้อมูลแพทย์

ทพญ. นิตยา จินดาวิจักษณ์

ทันตกรรม

ทันตกรรมโรคเหงือก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:30 - 18:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-  ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริทันตวิทยา ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<