ข้อมูลแพทย์

ทพญ. ปิยะรัตน์ อรุณากูร

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

ทันตกรรมโรคเหงือก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
10:00 - 18:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:30 - 18:30 น.
(สัปดาห์ที่ 3, 4)
วันอาทิตย์
09:30 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

-  ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  ปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Certified Fellowship in Periodontic

 1.  INPUI.  Indiana, USA

 2.  Dental Implatology

 ADTEC, NECTEC