ข้อมูลแพทย์

ทพญ. ฐิติอร แสนแปง

ทันตกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 18:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 16:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:00 - 18:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 18:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547