ข้อมูลแพทย์

ทพญ. พรรณศิริ นานายน

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 12:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 12:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย