ข้อมูลแพทย์

ทพ. ถนอม อรุณากูร

ทันตกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
10:00 - 18:00 น.
วันอังคาร
10:00 - 20:00 น.
วันพุธ
10:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
10:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วท.บ. ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Bachelor of Science in Dentistry)