ข้อมูลแพทย์

พญ. วิสุทธินี เทือกทอง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
 - วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พ.ศ.2556
 - ประกาศนียบัตรสาขา Musculuskeletal PMR Fellowship from Medster Union Memorial Hospital, Baltimore Maryland USA 2018
 - ประกาศนียบัตรสาขา Foot and Ankle Fellowship from Medster Union Memorial Hospital, Baltimore Maryland USA 2018 

M.D.,Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University,2008

Diploma of the Thai Board of  Rehabilitation Medicine  Siriraj Hospital, 2013

<