ข้อมูลแพทย์

พญ.วิสุทธินี เทือกทอง

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
      - วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พ.ศ.2556
      - ประกาศนียบัตรสาขา Musculuskeletal PMR Fellowship from Medster Union Memorial Hospital, Baltimore Maryland USA 2018
      - ประกาศนียบัตรสาขา Foot and Ankle Fellowship from Medster Union Memorial Hospital, Baltimore Maryland USA 2018