ข้อมูลแพทย์

นพ. ภัทรพล ปธานวนิช

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
10:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2547
      - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ตำรวจ พ.ศ. 2554