ข้อมูลแพทย์

นพ.ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน

โรคไต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
16:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

- M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine

- Diploma of the Thai  Internal Medicine, Phramongkutklao Hospital

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Nephrology, Phramongkutklao Hospital