ข้อมูลแพทย์

นพ. พีระกรณ์ นิธิกรณ์อธิวัฒน์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 16:00 น.
วันพุธ
09:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2544
- วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จาก กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อ ปี พ.ศ.2549

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine,2001

Diploma of the Thai Board of  Rehabilitation Medicine  Phramongkutklao Hospital,2006

 

 

<