ข้อมูลแพทย์

นพ. วีระ บูรณกิจเจริญ

ศัลยกรรม

กุมารศัลยศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
13:00 - 14:00 น.
เฉพาะนัด
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตร์บัณฑิตจากศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2523 

- วุฒิบัตรสาขากุมารศัลยศาสตร์ ปี 2530