ข้อมูลแพทย์

นพ.วีระพงษ์ จันจงเจริญชัย

แผนกกุมารเวช

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
14:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

     - แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฏเกล้า

     - วุฒิบัตร  สาขากุมารเวชศาสตร์  รพ.พระมงกุฏเกล้า

     - ประกาศนียบัตร  สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้อละอิมมูโนวิทยาคลีนิก  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย