ข้อมูลแพทย์

ปิยลาภ วสุวัต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

  แพทย์สาขา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา   

  • แพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  • แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชา โสต ศอ นาสิก  รพ.พระมงกุฏเกล้า

   

  • วุฒิบัตร สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์