ข้อมูลแพทย์

นพ. สมชาย จารุทิกร

ตรวจสุขภาพ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา

<