ข้อมูลแพทย์

พญ. ปานทิพย์ สุวรรณสะอาด

แผนกรังสีวินิจฉัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 00:00 น.
(สัปดาห์ที่ 2,3)

ประวัติแพทย์