ข้อมูลแพทย์

นพ. สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ

แผนกสูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
13:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525
- วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ราชวิถี พ.ศ.2532
- วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รพ.ราชวิถี พ.ศ.2548