ข้อมูลแพทย์

พญ. ศรีเรือน ชุนหชาติ

แผนกรังสีวินิจฉัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
08:00 - 00:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1,4,5)
วันอาทิตย์
08:00 - 00:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1,4,5)

ประวัติแพทย์