ข้อมูลแพทย์

นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ

กุมารเวช

สาขาโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
18:00 - 20:00 น.
เฉพาะนัดหมายเท่านั้น
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขากุมารเวช

 


  • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์  รพ.รามาธิบดี

  • ประกาศนียบัตร สาขาภาควิชากุมารเวชศาสตร์  สาขาโรคหัวใจ  รพ.รามาธิบดี

  •  

 

 

 

 

<