ข้อมูลแพทย์

พญ.อุไภยพรรณ ลุวีระ

กุมารเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 09:00 น.
เฉพาะนัดหมายเท่านั้น
วันอังคาร
08:00 - 09:00 น.
เฉพาะนัดหมายเท่านั้น
วันพุธ
08:00 - 09:00 น.
เฉพาะนัดหมายเท่านั้น
วันพฤหัสบดี
08:00 - 09:00 น.
เฉพาะนัดหมายเท่านั้น
วันศุกร์
08:00 - 09:00 น.
เฉพาะนัดหมายเท่านั้น
วันเสาร์
08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์
08:00 - 09:00 น.
เฉพาะนัดหมายเท่านั้น

ประวัติแพทย์

กุมารแพทย์

 


  • แพทยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลเด็ก


  •