ข้อมูลแพทย์

พญ.อารยา จารุวณิช

กุมารเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

กุมารแพทย์

 


  • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตร  สาขากุมารเวชศาสตร์  รพ.รามาธิบดี


  •