ข้อมูลแพทย์

พญ. วนิดา ทิมาสาร

กุมารเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 16:00 น.
วันพุธ
09:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
16:00 - 20:22 น.

ประวัติแพทย์

กุมารแพทย์

 


  • แพทยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลเด็ก

  • ประกาศนียบัตร สถาบันโรคผิวหนัง

  •  

 

 

 

 

<