ข้อมูลแพทย์

พญ. ยุพาพิน จุลโมกข์

กุมารเวช

กุมารเวชศาสตร์โรคไต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
16:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
16:00 - 19:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

กุมารแพทย์สาขาโรคไต

 


  • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์  รพ.พระมงกุฏเกล้า

  • อนุมัติบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต แพทยสภา  •  
  •  

 

 

 

 

<