ข้อมูลแพทย์

พญ. สุคนธาวดี สุขสว่าง

หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
16:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต  พ.ศ. 2547

-  วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ.2553

M.D.,Faculty of Medicine, Rangsit University,2004

Diploma of the Thai Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery  Rajavithi Hospital, 2010