ข้อมูลแพทย์

พญ. สุคนธาวดี สุขสว่าง

แผนก หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 19:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต  พ.ศ. 2547

-  วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ.2553