วิสัญญี


พร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง  ด้วยทีมวิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาล

 

ข้อมูลวิสัญญี

ทีมแพทย์แผนกวิสัญญี
• นพ.วินิช ชิระวาณิช
• นพ.ปรีชายุทธ โยคะนิตย์
• นพ.ต่อพงษ์ วงศ์วิเศษ 

 

การให้บริการตรวจวินิจฉัย
•   ให้บริการระงับความรู้สึก ทั้งแบบ ทั้งร่างกาย (General Anesthesia) และแบบเฉพาะส่วน (Regional anesthesia) ทั้งภายในห้องผ่าตัด และภายนอกห้องผ่าตัด 
•  ให้บริการดูแลระงับปวดแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง
•   ให้บริการ intubation (ใส่ท่อช่วยหายใจ) ในผู้ป่วยกลุ่ม difficult intubation (มีภาวะใส่ท่อช่วยหายใจยาก) 

 

เทคโนโลยีสมัยใหม่/เครื่องมือ
•  VDO laryngoscope ช่วยใส่ท่อหายใจในรายที่มี Difficult intubation
• เครื่องให้ยาระงับอาการปวดแบบตลอดเวลา ทั้งในการปวดเฉียบพลัน และเรื้อรัง 
• เครื่อง u/s หลอดเลือดและเส้นประสาท เพื่อให้บริการ แทงเส้นเลือดดำใหญ่ และการให้การระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วน

แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลวิภาวดี ติดต่อได้ที่ 0-2561-1111 ต่อ 4406-7

แพคเกจและโปรโมชั่นวิสัญญี

<