ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Vaccine Center

Vaccine Center ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน โรงพยาบาลวิภาวดี 

   

 

ข้อมูลศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Vaccine Center

  เปิดให้บริการเป็นที่แรกในประเทศไทย  โดย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน  จึงแนะนำทางเลือกใหม่ในการป้องกันจากโรคร้าย เปิดตัว Vaccine Center ให้บริการท่าน พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ขึ้นกับประวัติการรักษาและโรคประจำตัวของแต่ละบุคคล ร่วมกับรายการวัคซีนประจำปีที่ควรได้รับ ที่ Vaccine Center พร้อมรับ e-vaccine book เสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อสามารถตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนของท่าน และวัคซีนที่ท่านควรจะได้รับการฉีดต่อไปในอนาคต รวมถึงนัดหมาย ในการฉีดวัคซีนของท่านในแต่ละปี

วัคซีนที่มีให้บริการ อาทิ

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (มี 2 ชนิด)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

และอีกมากมาย 

·กรณีวัคซีนเด็ก จะได้รับบริการที่ คลินิกเด็กดี (Well Baby) แผนกกุมารเวช

ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ด้วยวัคซีน โรงพยาบาลวิภาวดี พร้อมในเรื่องวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันที่จะให้บริการทุกท่านได้อย่างมั่นใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2058-1111 , 0-2561-111 ต่อ 1221 , 1222 ทุกวัน 08.00 – 19.00 น.

 

แพคเกจและโปรโมชั่นศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Vaccine Center

ทีมแพทย์ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Vaccine Center