แผนกเวชศาสตร์ชะลอวัย

การมีสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานของการมีอายุยืนแบบมีคุณภาพที่ทุกคนในปัจจุบันมีความต้องการ การที่จะรอจนเป็นโรคแล้วไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาเป็นสิ่งที่คนเราไม่ต้องการ แต่ต้องการปรึกษาแพทย์เพื่อทำอย่างไรที่มีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องรับประทานยา และมีความอ่อนเยาว์กว่าวัย เพื่อที่มีชีวิตที่ยืนยาวแบบมีคุณภาพ การดูแลสุขภาพในรูปแบบของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( Life Style ) เพื่อมีอายุที่ยืนยาวและมีคุณภาพที่ดี ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับร่างกายและการทำงานของระบบต่าง ๆของร่างกายที่ประสานกันด้วย


         เวชศาสตร์ชะลอวัยเป็นศาสตร์หนึ่งในการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพที่แตกต่างจากการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีเน้นตรวจหาความผิดปกติของโรค ณ ช่วงเวลานั้น หากพบโรคจะให้การรักษา แต่เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพในเชิงลึกที่ตรวจดูความเสี่ยงการเกิดโรค และความเสื่อมของระดับเซลล์ในร่างกาย เพื่อช่วยในการป้องกันและชะลอความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นต่อไป
 
          เวชศาสตร์ชะลอวัยเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ให้การปรึกษาและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีการตรวจวิเคราะห์ในระดับโมเลกุล เพื่อหาความไม่สมดุลในร่างกาย รวมถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคของบุคคลนั้น ๆ  และมีทั้งการตรวจดูความเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์จากผลเลือด รวมถึงการวัดระดับวิตามิน ฮอร์โมน ภูมิแพ้อาหารแฝง ค่าโลหะหนักที่สะสมในร่างกาย และการตรวจลงลึกถึงระดับพันธุ์กรรมด้วย
 
         ดังนั้นการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความเสื่อม และการเพิ่มเติมในสิ่งที่ร่างกายขาดนั้น สามารถติดตามและเปรียบเทียบผลการดูแลได้อย่างมีมาตราฐานตามแนวทางของเวชศาสตร์ชะลอวัย

 

ข้อมูลแผนกเวชศาสตร์ชะลอวัย

การบริการ

 

 •  ให้บริการตรวจสุขภาพระดับเซลล์ เพื่อดูความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ  
 •   ตรวจดูความเสื่อมและความผิดปกติระดับ gene  เพื่อมีการป้องกันและฟื้นฟูความเสื่อมต่าง ๆ ของร่างกาย
 • การตรวจสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย
 • ตรวจและให้การฟื้นฟูฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย เพื่อความแข็งแรงและความอ่อนเยาว์
 • ให้สารอาหารต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย เพื่อการมีสุขภาพที่ดี
 • ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance)
 • ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพเพื่อการมีอายุที่ยีนยาวอย่างมีคุณภาพ  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์


          เครื่อง Oligo scan  เป็นเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ จากยุโรป เป็นเครื่องมือตรวจวัดปริมาณแร่ธาตุและโลหะหนักในร่างกาย โดยวิเคราะห์จากค่าการดูดกลืนแสงของสะสารที่สะสมอยู่ในเซลล์ ไม่ต้องเจาะเลือด ตรวจผ่านบริเวณฝ่ามือของเรา และแปลผลออกมาทันที
          เครื่อง Body composition analyzer  เป็นเครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายที่ทำได้ง่ายรวดเร็วและปลอดภัย โดยการวัดความต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าปริมาณน้อย ๆ ในเนื้อเยื่อต่าง ๆของร่างกายซึ่งมีแรงต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่เท่ากัน ทำให้สามารถวัดส่วนประกอบทั้งหมดในร่างกายได้ วิเคราะห์แยกส่วนประกอบของร่างกายออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนของน้ำ กล้ามเนื้อ กระดูก และไขมัน ซึ่งช่วยให้การประเมินความอ้วนผอมได้อย่างแม่นยำ
ไฟโบรสแกน (Fibro scan) คืออะไร?
      เป็นเทคโนโลยีใหม่ลาสุดในการตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยไม่เกิดความเจ็บปวดใดๆ กับร่างกาย และลดอัตราความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน เมื่อเทียบจากการเจาะตับ (liver biopsy)
ผู้ที่ควรจะได้รับการตรวจ Fibro scan

 • ค่าการทำงานตับผิดปกติ
 • อ่อนเพลียอาหารไม่ย่อย
 • มีประวัติการดื่มสุราเป็นประจำ
 • มีประวัติว่าคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งตับ
 • เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัส ตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C
 • มีประวัติ ไขมันเกาะตับ
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือมีภาวะอ้วน

ข้อดีของการตรวจไฟโบรสแกน (Fibro scan)         
การตรวจไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวด หรือเกิดภาวะแทรกซ้อน
ตรวจได้ทันที และทราบผลที่รวดเร็ว
การเตรียมตัวตรวจไม่ยุ่งยาก ให้งดอาหาร 3 ชั่วโมงก่อนได้รับการตรวจ
 
สถานที่ของแผนกเวชศาสตร์ชะลอวัย  : ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย อาคาร 2 ชั้น G
เวลาเปิดทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา  07:00 – 16:00 น.   
ติดต่อสอบถาม : 02-561-1111 ต่อ 2110 - 2111

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกเวชศาสตร์ชะลอวัย

ทีมแพทย์แผนกเวชศาสตร์ชะลอวัย