แผนกวินิจฉัยก่อนคลอด

ด้วยความก้าวหน้าทางอณูพันธ์ศาสตร์ เซลพันธ์ศาสตร์ และการตรวจทางคลื่นเสียง ความถี่สูง ทำให้แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้เกือบทุกชนิด ศูนย์วินิจฉัยก่อนคลอด ของรพ.วิภาวดี มีบริการตรวจโครโมโซม ตรวจโรคทางพันธุกรรม ตรวจหาความผิดปกติต่างๆของทารกในครรภ์ และยังมีเครื่องอัลตร้าซาวด์ 4D (Ultrasound 4D )ที่จะเห็นภาพลูกรักได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ข้อมูลแผนกวินิจฉัยก่อนคลอด

ศูนย์วินิจฉัยก่อนคลอด ของรพ.วิภาวดีบริการตรวจวินิจฉัยดังนี้

  1. ระยะแรกของการตั้งครรภ์   (อายุครรภ์ 10-13 สัปดาห์) : การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจหาจำนวนทารกและ การมีชีวิตของทารกการคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม
  2. ระยะที่สองของการตั้งครรภ์ (16-18 สัปดาห์) : บริการเจาะน้ำคร่ำและเลือดจากสายสะดือทารก เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซม, โรคทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย
  3. ระยะที่สองของการตั้งครรภ์ (20-24 สัปดาห์) : การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ของทารกในครรภ์ (Anomaly Scan) เช่น ระบบหัวใจ, ทางเดินอาหาร, ปากแหว่ง เพดานโหว่, ระบบสมอง แขน ขา
  4. .ระยะที่สามของการตั้งครรภ์ (มากกว่า 28 สัปดาห์) :  บริการตรวจหาการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ สุขภาพของทารก เช่น Biophysical Profile, ปริมาณน้ำคร่ำ การไหลเวียนโลหิตในเส้นเลือดที่สายสะดือและในร่างกายของทารก (Doppler Blood Flow)
  5. การตรวจหัวใจทารกในครรภ์(Fetal Echocardiography) เพื่อตรวจดูความผิดปกติและดูระบบการทำงานของหัวใจ
  6. การตรวจคลื่นเสียง 4 มิติ, เพื่อดูใบหน้า ขา แขน กระดูกสันหลัง นิ้วมือทารก, หัวใจ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และนัดหมายแพทย์ได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช

เวลาทำการ 08.30 – 20.00 น. ทุกวัน

โทร.0-2561-1111 กด 2219,2220

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกวินิจฉัยก่อนคลอด