วินิจฉัยก่อนคลอด

ด้วยความก้าวหน้าทางอณูพันธ์ศาสตร์ เซลพันธ์ศาสตร์ และการตรวจทางคลื่นเสียง ความถี่สูง ทำให้แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้เกือบทุกชนิด ศูนย์วินิจฉัยก่อนคลอด ของรพ.วิภาวดี มีบริการตรวจโครโมโซม ตรวจโรคทางพันธุกรรม ตรวจหาความผิดปกติต่างๆของทารกในครรภ์ และยังมีเครื่องอัลตร้าซาวด์ 4D (Ultrasound 4D )ที่จะเห็นภาพลูกรักได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ข้อมูลวินิจฉัยก่อนคลอด

 • การตรวจความผิดปกติของโครโมโซมโดยการเจาะน้ำคร่ำ / การตรวจ NIPT (Non Invasive Prenatal Test) เพื่อคัดกรองโรคที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซม เช่น ดาวน์ซินโดรม (Down’s Syndrome) พาทัวซินโดรม (Patau Syndrome) เทอร์เนอร์ซินโดรม (Turner Syndrome)
 • การตรวจหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Echocardiography) เพื่อตรวจดูความผิดปกติ และดูระบบการทำงานหัวใจของทารก
 • ตรวจหาความผิดปกติต่างๆของทารกในครรภ์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย Ultrasound 2D, 4D
 • เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4D (Ultrasound 4D) จะเห็นภาพลูกรักได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
 • การตรวจเพื่อประเมินสภาวะทารกในครรภ์ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล

 

มีการบริการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ดังนี้

 • ระยะแรกของการตั้งครรภ์   (อายุครรภ์ 10-13 สัปดาห์) : การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจหาจำนวนทารกและ การมีชีวิตของทารกการคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม
 • ระยะที่สองของการตั้งครรภ์ (16-18 สัปดาห์) : บริการเจาะน้ำคร่ำและเลือดจากสายสะดือทารก เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซม, โรคทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย
 • ระยะที่สองของการตั้งครรภ์ (20-24 สัปดาห์) : การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ของทารกในครรภ์ (Anomaly Scan) เช่น ระบบหัวใจ, ทางเดินอาหาร, ปากแหว่ง เพดานโหว่, ระบบสมอง แขน ขา
 • ระยะที่สามของการตั้งครรภ์ (มากกว่า 28 สัปดาห์) :  บริการตรวจหาการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ สุขภาพของทารก เช่น Biophysical Profile, ปริมาณน้ำคร่ำ การไหลเวียนโลหิตในเส้นเลือดที่สายสะดือและในร่างกายของทารก (Doppler Blood Flow)
 • การตรวจหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Echocardiography) เพื่อตรวจดูความผิดปกติและดูระบบการทำงานของหัวใจ
 • การตรวจคลื่นเสียง 4 มิติ เพื่อดูใบหน้า ขา แขน กระดูกสันหลัง นิ้วมือทารก หัวใจ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และนัดหมายแพทย์ได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช โทร. 0-2561-1111 กด 2219,2220

เวลาเปิดให้บริการ 08.00 – 20.00 น. ทุกวัน

เพิ่มเพื่อน

 

แพคเกจและโปรโมชั่นวินิจฉัยก่อนคลอด

<