ไตเทียม

        ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลวิภาวดี ให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเน้นในเรื่องของการดูแลและให้บริการดุจญาติ ด้วยคุณภาพมาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีอายุรแพทย์โรคไต และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตในราคาที่ยุติธรรม พร้อมสถานที่สวยงาม สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย สะอาดและปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ข้อมูลไตเทียม

เครื่องมือทางการแพทย์

 • เครื่องไตเทียมที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศ
 • เครื่อง JMS
 • มีการอบฆ่าเชื้อหลังการใช้งาน และมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลา

ระบบน้ำ R.O. (Reverse Osmosis) 

          ซึ่งคุณภาพนี้มีความสะอาดและบริสุทธิ์มาก (ค่า Conductivity 0-1 ms/cm) มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ RO ตามมาตรฐานสากลของ AAMI (The Association of Advancement of Medical Instrumentation) และมีการส่งตรวจเพาะเชื้อ และอบฆ่าเชื้อทั้งระบบตามมาตรฐานที่กำหนด ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2009,HA,JCI 

จำนวนเครื่องไตเทียม เครื่องไตเทียม จำนวน 20 เครื่อง

ค่าบริการ

 • ค่าฟอกเลือด ครั้งแรก ครั้งละ 3,400 บาท (รวมค่าแพทย์)(คิดค่าเปิดใช้ตัวกรองครั้งแรก 1,200 บาท)
 • ค่าฟอกเลือด ครั้งต่อไป ครั้งละ 2,200 บาท
 • ค่าฟอกเลือด(ICU) ครั้งละ 4,700 บาท

    ราคานี้เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

 • ข้าราชการ เบิกได้เต็ม 2,000 บาท (ในการใช้บริการสั่งแยกจ่าย ส่วนต่าง 1,400 บาท ค่าตัวกรอง) และครั้งต่อไปจ่ายส่วนต่างครั้งละ 200 บาท
 • ประกันสังคม เบิกได้ครั้งละ 1,500บาท

    หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าตรวจรักษาเพิ่มเติม

การบริการ

 • ให้บริการฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และไตวายเรื้อรัง
 • ให้บริการฟอกเลือดนอกเวลาฉุกเฉิน และผู้ป่วยอาการหนักที่แผนกผู้ป่วยหนัก 24 ชั่งโมง
 • การผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำและแดง หรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด ที่แผนกศัลยกรรมเส้นเลือด
 • ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ต้องการฟอกเลือด ด้วยอัตราค่าบริการตามปกติ

สถานที่ตั้งหน่วยไตเทียม รพ.วิภาวดี อาคาร 2 ชั้น 9

วัน-เวลา ทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์

เวลาเปิดให้บริการ 06.00 น. – 18.00 น. วันจันทร์, พุธ และศุกร์ มี 3 รอบ, ยกเว้นวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ มี 2 รอบ คือ รอบเช้าและบ่าย ปิดให้บริการวันอาทิตย์

      รอบเช้า เวลา 06.00 น. – 10.00 น.

      รอบบ่าย เวลา 10.00 น. – 14.00 น.

      รอบเย็น เวลา 14.00 น. – 18.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ไตเทียม 0-2941-2800 , 0-2561-1111 กด 2901,2902

 

 

 

แพคเกจและโปรโมชั่นไตเทียม

ทีมแพทย์ไตเทียม