โรคไต

ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมหน้าที่ ติดต่อศูนย์โรคไต โรงพยาบาลวิภาวดี โทร.0-2058-1111, 0-2561-1111  กด 1221,1222

ข้อมูลโรคไต

 ทีมแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมหน้าที่ และในกรณีที่ไตทำงานน้อยกว่าร้อยละ 15 เรามีบริการบำบัดทดแทนไต และบริการฟอกเลือด ดังต่อไปนี้

  1. การรักษา  โดยการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมตามมาตรฐานแพทยสภา ให้บริการตั้งแต่เวลา 0.600-19.00 น. ทุกวันเว้นวันอาทิตย์
  2. การรักษา โดยวิธีล้างช่องท้องถาวร (CAPD) โดยการใส่ท่อถาวรเข้าช่องท้อง และฝึกให้ผู้ป่วย ญาติ สามารถนำไปปฏิบัติเองได้ ที่บ้าน
  3. ในผู้ป่วยวิกฤติ  มีบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  และการล้างช่องท้องตลอด 24 ชั่วโมง
  4. ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง (PLASMAPHERESIS) ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเลือด โรคภูมิต้านทานผิดปกติ หรือมีโปรตีนที่ผิดปกติในเลือด
  5. บริการฟอกเลือด ขจัดสารพิษ สารเคมี และยาเกินขนาดโดยวิธี  HEMOPERFUSION

 

ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น. (นัดหมายก่อนล่วงหน้า)

ติดต่อได้ที่ 0-2058-1111, 0-2561-1111  กด 1221,1222

ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลวิภาวดี

 

แพคเกจและโปรโมชั่นโรคไต

<