แผนกโรคระบบทางเดินหายใจ

ARI (Acute Respiratory Illness Clinic) ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิด อาทิ อาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม และหอบเหนื่อย แยกออกมาจากแผนกอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการ

ข้อมูลแผนกโรคระบบทางเดินหายใจ

รพ.วิภาวดี ได้เปิดคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ แยกออกมาจากแผนกอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยให้การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิด อาทิ อาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม และหอบเหนื่อย หากมีอาการดังกล่าวและเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ จะได้รับการตรวจที่แผนก ARI นี้ โดยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการในการตรวจ พร้อมใส่ชุดป้องกันทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

การบริการ

  • ตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID ด้วย ATK และ RT-PCR
  • ตรวจ X-Ray ปอด
  • ตรวจผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในผู้ใหญ่


ติดต่อได้ที่แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น 2 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00  น.  

โทร. 02-561-1111 ,  02-058-1111  ต่อ 1221-22

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกโรคระบบทางเดินหายใจ

ทีมแพทย์แผนกโรคระบบทางเดินหายใจ