แผนกเคมีบำบัด

ให้บริการตรวจระดับความผิดปกติของเม็ดเลือด เพื่อเตรียมให้ยาเคมีบำบัด รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำ วิธีการรักษา ซึ่งต้องร่วมกับการใช้เคมีบำบัด เช่น การฉายแสง การทานยา หรือ คำแนะนำการปฏิบัติตนเอง ก่อน-หลัง ให้ยา

ข้อมูลแผนกเคมีบำบัด

 

เครื่องมือและการรักษาที่มีให้

  • ดูผล ค่าระดับของเม็ดเลือดขาว เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายในการได้รับยาเคมีบำบัด
  • การให้คำปรึกษา กรณีที่ให้ยากลุ่มเคมีบำบัดแล้วมีผลข้างเคียง
  • การให้แผนการรักษา ในเรื่องของชนิดของเคมีบำบัด , ยาที่ต้องใช้ร่วมเพื่อลดฤทธิ์ของยาเคมีบำบัด
  • การส่งต่อให้สถานพยาบาลที่ผู้รับบริการสะดวก หรือตามสิทธิ์การเบิก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-561-1111 ,02-058-1111  กด 1221,1222

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกเคมีบำบัด

ทีมแพทย์แผนกเคมีบำบัด