เคมีบำบัด

อายุรกรรม   (เคมีบำบัด)
การบริการ

            ให้บริการตรวจระดับความผิดปกติของเม็ดเลือด เพื่อเตรียมให้ยาเคมีบำบัด รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำ วิธีการรักษา ซึ่งต้องร่วมกับการใช้เคมีบำบัด เช่น การฉายแสง การทานยา หรือ คำแนะนำการปฏิบัติตนเอง ก่อน-หลัง ให้ยา

 

ข้อมูลเคมีบำบัด

เครื่องมือและการรักษาที่มีให้
-  ดูผล ค่าระดับของเม็ดเลือดขาว เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายในการได้รับยาเคมีบำบัด
-  การให้คำปรึกษา กรณีที่ให้ยากลุ่มเคมีบำบัดแล้วมีผลข้างเคียง
-  การให้แผนการรักษา ในเรื่องของชนิดของเคมีบำบัด , ยาที่ต้องใช้ร่วมเพื่อลดฤทธิ์ของยาเคมีบำบัด
- การส่งต่อให้สถานพยาบาลที่ผู้รับบริการสะดวก หรือตามสิทธิ์การเบิก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 02-561-1111, 02-058-1111 ต่อ 1221,1222.

 

แพคเกจและโปรโมชั่นเคมีบำบัด

ทีมแพทย์เคมีบำบัด

<