แผนกโรคเลือด

แผนกโรคเลือดให้บริการในการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดที่มีความผิดปกติ รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับโลหิตชนิดอื่นๆ ร่วมด้วย พร้อมแจ้งผลการตรวจเลือดที่ผิดปกติและแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและการมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น

ข้อมูลแผนกโรคเลือด

บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยในกลุ่มที่มีความผิดปกติของโลหิต โดยแพทย์ที่ชำนาญในการรักษา

ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติในการเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรค

การเจาะ Bone Marrow เพื่อดูลักษณะของไขกระดูก ที่มีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดของผู้รับบริการ

การเจาะเลือดดูค่าต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับโรค และข้อสรุปวินิจฉัยเพื่อเป็นแนวทางในการรักษา และการให้ยาเพื่อแก้ไขปัญหาระบบโรคเลือดนั้น ๆ

 

เปิดให้บริการ     วันอังคาร           เวลา 13.00 - 17.00 น.

                        วันพฤหัสบดี       เวลา 13.00 - 20.00 น.

                        วันศุกร์             เวลา 10.00 - 19.00 น.

                        วันอาทิตย์         เวลา 08.00 - 14.00 น.

 

นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อแผนกโรคเลือด โทร.  02-561-1111, 02-058-1111 ต่อ  1221-22

 

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกโรคเลือด