แผนกโรคเลือด

ให้บริการ แจ้งผลการตรวจเลือดที่ผิดปกติ  ว่าเกิดจากสาเหตุใด และต้องรักษาโดยวิธีการอย่างไร  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ

ข้อมูลแผนกโรคเลือด

เครื่องมือและการรักษาที่มีให้

  •  การเจาะ Bone Marrow  เพื่อดูลักษณะของไขกระดูก ที่มีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดของผู้รับบริการ
  •  การเจาะเลือดดูค่าต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับโรค และข้อสรุปวินิจฉัยเพื่อเป็นแนวทางในการรักษา และการให้ยาเพื่อแก้ไขปัญหาระบบโรคเลือดนั้น ๆ
  •  การให้ความรู้ในการดูแลตนเอง เพื่อมิให้เกิดการเสี่ยงต่าง ๆ

วันเวลาให้บริการ
  เปิดให้บริการ อังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์

เบอร์โทรศัพท์
0-2561-1111,0-2058-1111  กด 1221, 1222

 

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกโรคเลือด