แผนกโรคเลือด

แผนกโรคเลือด ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลือด รวมถึงโรคเกี่ยวกับเลือดชนิดอื่น ๆ พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจเลือดที่ผิดปกติและแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น

ข้อมูลแผนกโรคเลือด

ตรวจ วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคเลือดโดยแพทย์ผู้ชำนาญการรักษา
​​​​​​ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติให้เข้าใจอาการของโรค
การเจาะไขกระดูกเพื่อดูลักษณะของไขกระดูกที่มีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดของผู้มารับบริการ
การตรวจเลือดเพื่อดูค่าที่สัมพันธ์กับโรคและสรุปการวินิจฉัยเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและรับยาเพื่อแก้ไขระบบโรคเลือด

เปิดให้บริการ วันอังคาร เวลา 13.00 - 17.00 น
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 20.00 น
วันศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00 น
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 14.00 น
นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาโลหิตวิทยา โทร. 02-561-1111, 02-058-1111 ต่อ 1221-22.

 

 

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกโรคเลือด