แผนกรังสีวินิจฉัย

ให้บริการตรวจวินิจฉัย X-Ray ทั่วไป, ตรวจพิเศษทางรังสี, Mammogram ฯลฯ โดยเทคโนโลยีการสร้างภาพสมัยใหม่ เช่น MRI,PACS,CT 128 slice ฯลฯ

ข้อมูลแผนกรังสีวินิจฉัย

เอกซเรย์ทั่วไป

เป็นการ ตรวจเอกซเรย์ที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดี เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน,ขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์มีความผิด ปกติหรือไม่  
เอกซเรย์ทั่วไป (General X-Ray)
  

เป็นการตรวจเอกซเรย์ที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดี เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน,ขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์มีความผิด ปกติหรือไม่

   ปัจจุบันแผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวิภาวดี มีเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ให้บริการจำนวน 3 เครื่อง สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการจำนวนมาก และรวดเร็วมากขึ้น เพราะใช้ตัวรับภาพแบบดิจิตอล(Image plate) รวมทั้งยังใช้ระบบ PACS ทำให้สามารถส่งภาพและเรียกดูภาพเอกซเรย์ได้ด้วยความรวดเร็ว    
การให้บริการตรวจวินิจฉัย

เทคโนโลยีการสร้างภาพสมัยใหม่

  • MRI
  • PACS   
  • CT 128 slice  
  • DXA Scan เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก

แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวิภาวดี

เปิดบริการ 24 ชม.
ติดต่อได้ที่ 0-2561-1111 , 0-2058-1111  กด 2021-2022

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกรังสีวินิจฉัย