รังสีวินิจฉัย

รังสีรักษา

เอกซเรย์ทั่วไป 
เป็นการ ตรวจเอกซเรย์ที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดี เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน,ขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์มีความผิด ปกติหรือไม่  

ข้อมูลรังสีวินิจฉัย

เอกซเรย์ทั่วไป(General X-ray)
   เป็นการตรวจเอกซเรย์ที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดี เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน,ขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์มีความผิด ปกติหรือไม่ 

   ปัจจุบันแผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวิภาวดี มีเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ให้บริการจำนวน 3 เครื่อง สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการจำนวนมาก และรวดเร็วมากขึ้น เพราะใช้ตัวรับภาพแบบดิจิตอล(Image plate) รวมทั้งยังใช้ระบบ PACS ทำให้สามารถส่งภาพและเรียกดูภาพเอกซเรย์ได้ด้วยความรวดเร็ว
   

การให้บริการตรวจวินิจฉัย

  เอกซเรย์ทั่วไป (General X-ray) 
   ตรวจพิเศษทางรังสี (Special X-ray)
   เอกซเรย์เต้านม (Mammogram) 
   การเอกซเรย์ฟันชนิดทั้งปาก (DENTAL PANORAMIC) 

   การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
   การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density)
   รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ 

เทคโนโลยีการสร้างภาพสมัยใหม่
-MRI       
                                                                          

-PACS   

-CT 128 slice     

-DXA Scan เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก

สาระน่ารู้

   สารทึบรังสี (Contrast Media) 
   การป้องกันอันตรายจากรังสี
   มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีแผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวิภาวดี 
เปิดบริการ 24 ช.ม 

ติดต่อสอบถามได้ที่  0-2561-1111 , 0-2058-1111 ต่อ  2021-2022.

 

แพคเกจและโปรโมชั่นรังสีวินิจฉัย

<