ศูนย์จักษุและเลสิค

ศูนย์จักษุและเลสิค
ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในชีวิตของเรา ละเอียดอ่อนที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เพื่อความชัดเจน และทำให้เกิดการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน หากป้องกันไม่ดีอาจนำไปสู่การสูญเสียได้ ศูนย์จักษุและเลสิคยินดีให้บริการตรวจสุขภาพและดูแลดวงตาของคุณด้วยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 19.00 น

      

ข้อมูลศูนย์จักษุและเลสิค

บริการ

1. ตรวจสุขภาพตาและตรวจรักษาโรคตาทั่วไป

2. ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและคอนแทคเลนส์โดยนักทัศนมาตร

3. ตรวจและรักษาโรคเฉพาะทาง เช่น จักษุวิทยาเด็ก กระจกตา ต้อหิน จอประสาทตา น้ำวุ้นตา และหนังตา

4. รักษาโรคตาที่ต้องใช้แสงเลเซอร์ (Argon Laser, YAG Laser)

5. สุขอนามัยของเปลือกตา คือ การทำความสะอาดเปลือกตาเพื่อรักษาอาการเปลือกตาอักเสบ (MGD)

6. การรักษาและผ่าตัดตาในเด็กโดยจักษุแพทย์เด็ก

7.การผ่าตัดต้อกระจกด้วยการผ่าตัดต้อกระจกต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียม

8. การรักษาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และการผ่าตัด LASIK (Laer Assistant in situ keratomileusis), PRK (Photorefrnctive keratectomy), FEMTO LASIK เป็นการทำเลสิกแบบไร้ใบมีด, ICL (Implantable Collamer Lens) เป็นการใส่เลนส์เสริมเพื่อแก้ไขค่าสายตา .

บริการตรวจและวินิจฉัยโรคตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

1. การตรวจเอกซเรย์การเชื่อมโยงกันทางแสง ใช้ในการวินิจฉัยและติดตามโรคจอประสาทตาโดยการวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตาเพื่อดูลักษณะและขอบเขตของความผิดปกติที่เกิดขึ้น ช่วยแนะนำแนวทางการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อม ต้อหิน และโรคผิดปกติอื่นๆ ของเส้นประสาทตาและจุดโฟกัส

    2. เครื่องตรวจลานสายตา

        เพื่อช่วยวินิจฉัย และติดตามผลของโรคต้อหิน

     3. เครื่องวัดสายตาความโค้งกระจกอัตโนมัติ (Auto refraction)

         เป็นการตรวจหาค่าสายตา และหาค่าความผิดปกติทางสายตาเบื้องต้น และสามารถเช็คความโค้งของกระจกว่าผิดปกติไปแนวใดแนวหนึ่งในรัศมี 360 องศา โดยเครื่องสามารถระบุผลการตรวจสายตาว่ามีค่า สั้น ยาว หรือเอียง และบอกองศา สายตาเอียงได้

    4. เครื่องวัดความดันลูดตาอัตโนมัติ (Auto Tomometer)

        เป็นเครื่องตรวจวัดความดันลูกตาอัตโนมัติในรูปแบบไม่สัมผัส non-Contract System ใช้ในการวัดความดันลูกตาของผู้ป่วยโดยใช้ระบบ ลมเป่า (Airpuff)

 

    5. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera)

        เป็นการถ่ายภาพจอประสาทตา โดยที่ไม่ต้องขยายม่านตา ใช้ถ่ายภาพจอตาผู้ป่วยเพื่อหาความผิกปกติต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา, จอประสาทตาเสื่อม และใช้เพื่อคัดกรองผู้ป่วยในปริมาณมาก เช่น การคัดกรองเบาหวานขึ้นตา

    6. เครื่องเลสิค (FEMTO  LASIK)

        เป็นเครื่องเลสิคไร้ใบมีด นวัตกรรมใหม่แก้ไขปัญหาสายตาสั้นและเอียง รักษาสายตาสั้นได้ถึง 1,300, สายตาเอียงได้ถึง 500 (ขึ้นอยู่กับความหนาของกระจกตาผู้ป่วย) ใช้ระยะเวลาผ่าตัดน้อย พักฟื้นไม่นาน และแผลกระจกตาสมานตัวได้เร็ว

    7. เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม (Intraocular Lens : IOL)

        เป็นเครื่องมือแพทย์การคำนวณเลนส์แก้วตาเทียม เพื่อใช้ในผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก และอื่นๆ

    8. เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง และสามารถคำนวณหาค่าเลนส์แก้วตาเทียมได้ (A-Scan)

       เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความแม่นยำสูง และใช้เวลาในการวัดน้อยมาก ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจกขุ่นมาก เนื่องจากวัดเครื่อง IOL ไม่ผ่าน

 

add friends

สามารถติดต่อได้ที่แผนกจักษุ 02-561-1111, 02-058-1111 ต่อ 4317-18
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 08.00 – 19.00 น.

แพคเกจและโปรโมชั่นศูนย์จักษุและเลสิค

ทีมแพทย์ศูนย์จักษุและเลสิค

<