ศูนย์จักษุและเลสิค

ศูนย์จักษุและเลสิค

            ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในชีวิตเรา มีความละเอียดอ่อนที่ต้องการดูแลเอาใจใส่เพื่อความคมชัด และทำให้เกิดการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน ถ้าหากการดูแลปกป้องที่ไม่ดี อาจนำไปสู่การสูญเสีย ศูนย์จักษุและเลสิคยินดีให้บริการดูแลตรวจสุขภาพและดูแลรักษาดวงตาของท่านด้วยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 08.00 – 19.00 น.

ข้อมูลศูนย์จักษุและเลสิค

การบริการ

    1. ตรวจสุขภาพดวงตา และตรวจรักษาโรคทั่วไปทางตา

    2. ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และคอนแทคเลนส์โดยนักทัศนมาตร

    3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง ดังนี้ จักษุเด็ก, กระจกตา, ต้อหิน, จอประสาทตาและวุ้นตา และเปลือกตา

    4. รักษาโรคตาที่จำเป็นต้องใช้แสงเลเซอร์ (Argon Laser, YAG Laser)

    5. ทำ Eyelid hygiene คือ การทำความสะอาดเปลือกตาเพื่อรักษาเปลือกตาอักเสบ (MGD)

    6. รักษาและผ่าตัดตาในเด็ก โดยแพทย์จักษุเด็ก

    7. ผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่องสลายต้อกระจก ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และใส่เลนส์แก้วตาเทียม

8. รักษาสายตาสั้น ยาว เอียง และผ่าตัด LASIK (Laer Assistant in situ keratomileusis), PRK (Photorefrnctive keratectomy), FEMTO  LASIK คือ เลสิคไร้ใบมีด, ICL (Implantable Collamer Lens) คือ การใส่เลนส์เสริมเพื่อแก้ไขสายตา

 

บริการตรวจตาและวินิจฉัย  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

    1. เครื่องสแกนจอประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Optical Coherence Tomography)

       ใช้ในการตรวจวินิจฉัยติดตามโรคจอประสาทตา โดยการตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอประสาทตา เพื่อดูลักษณะและขอบเขตความผิดปกติที่เกิดขึ้น ช่วยแนวทางในการการรักษาจอประสาทตา โรคต้อหิน และโรคที่มีความผิดปกติอื่นๆ ของเส้นประสาทตา และจุดรวมภาพ

    2. เครื่องตรวจลานสายตา

        เพื่อช่วยวินิจฉัย และติดตามผลของโรคต้อหิน

     3. เครื่องวัดสายตาความโค้งกระจกอัตโนมัติ (Auto refraction)

         เป็นการตรวจหาค่าสายตา และหาค่าความผิดปกติทางสายตาเบื้องต้น และสามารถเช็คความโค้งของกระจกว่าผิดปกติไปแนวใดแนวหนึ่งในรัศมี 360 องศา โดยเครื่องสามารถระบุผลการตรวจสายตาว่ามีค่า สั้น ยาว หรือเอียง และบอกองศา สายตาเอียงได้

    4. เครื่องวัดความดันลูดตาอัตโนมัติ (Auto Tomometer)

        เป็นเครื่องตรวจวัดความดันลูกตาอัตโนมัติในรูปแบบไม่สัมผัส non-Contract System ใช้ในการวัดความดันลูกตาของผู้ป่วยโดยใช้ระบบ ลมเป่า (Airpuff)

 

    5. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera)

        เป็นการถ่ายภาพจอประสาทตา โดยที่ไม่ต้องขยายม่านตา ใช้ถ่ายภาพจอตาผู้ป่วยเพื่อหาความผิกปกติต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา, จอประสาทตาเสื่อม และใช้เพื่อคัดกรองผู้ป่วยในปริมาณมาก เช่น การคัดกรองเบาหวานขึ้นตา

    6. เครื่องเลสิค (FEMTO  LASIK)

        เป็นเครื่องเลสิคไร้ใบมีด นวัตกรรมใหม่แก้ไขปัญหาสายตาสั้นและเอียง รักษาสายตาสั้นได้ถึง 1,300, สายตาเอียงได้ถึง 500 (ขึ้นอยู่กับความหนาของกระจกตาผู้ป่วย) ใช้ระยะเวลาผ่าตัดน้อย พักฟื้นไม่นาน และแผลกระจกตาสมานตัวได้เร็ว

    7. เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม (Intraocular Lens : IOL)

        เป็นเครื่องมือแพทย์การคำนวณเลนส์แก้วตาเทียม เพื่อใช้ในผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก และอื่นๆ

    8. เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง และสามารถคำนวณหาค่าเลนส์แก้วตาเทียมได้ (A-Scan)

       เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความแม่นยำสูง และใช้เวลาในการวัดน้อยมาก ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจกขุ่นมาก เนื่องจากวัดเครื่อง IOL ไม่ผ่าน

 

เพิ่มเพื่อน

สามารถติดต่อได้ที่แผนกจักษุ 02-561-1111, 02-058-1111 ต่อ 4317-18
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 08.00 – 19.00 น.

แพคเกจและโปรโมชั่นศูนย์จักษุและเลสิค

ทีมแพทย์ศูนย์จักษุและเลสิค