พัฒนาศักยภาพเด็ก

ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กวิภาวดี Child Development Center

 คัดกรองปัญหาที่สำคัญ ให้คำแนะนำปรึกษาในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพพิเศษของตนอย่างเหมาะสม

ข้อมูลพัฒนาศักยภาพเด็ก

 ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพพิเศษของตนอย่างเหมาะสม

 • พูดช้า
 • ออทิสติก
 • สมองพิการ
 • ปัญหาเรื่องการประสานกันของกล้ามเนื้อ
 • การมองเห็นหรือการได้ยินบกพร่อง
 • ดาวน์ซินโดรม
 • คลอดก่อนกำหนด
 • ปัญหาในการปรับตัว, สมาธิสั้น, ปัญหาการเรียน, ปัญหาการเขียน
 • เด็กอัจฉริยะ
 • ปัญหาการขับถ่าย เช่น ปัสสาวะรดที่นอน

 

พร้อมให้บริการครบถ้วนด้วย

 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
 • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 • นักกิจกรรมบำบัด
 • นักจิตวิทยาคลินิก
 • ครูการศึกษาพิเศษ
 • นักจิตวิทยา
 • ครูฝึกการพูด
 • นักกระตุ้นพัฒนาการ
 • สถานที่สำหรับทำกิจกรรมบำบัดฝึกการพูด,ตรวจ IQ

 

ด้วยทีมกุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะ ปัญหาของบุตรหลาน ที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรม เช่น 

ปัญหาด้านพฤติกรรม : ติดเกมส์ เกเร ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟัง

ปัญหาด้านพัฒนาการ : การกิน การนอน การขับถ่ายที่ผิดปกติ การเบี่ยงเบนทางเพศ

ปัญหาพัฒนาการโดยรวมล่าช้า : ออทิสติก และสมาธิสั้น

ปัญหาด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมไปกับปัญหาอื่นๆ ของ วัยก่อนวัยรุ่น และวัยรุ่น เช่น โรคอารมณ์แปรปรวนอย่างรุนแรง การใช้สารเสพติด และโรคกลัวอ้วน (Anorexia / bulimia nervosa)

คุณอาจไม่ทราบ แต่หากมีพฤติกรรมแสดงออก เช่น ไม่อยากไปโรงเรียน ผลการเรียนไม่ดี ทำร้ายตนเอง อาจต้องค้นหาสาเหตุที่แท้จริง

 

ฉลาดสมวัย  พัฒนาการก้าวไกล  ไว้ใจวิภาวดี

สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ 0-2058-1111 , 0-2561-1111 กด 4247

ทุกวัน 8.00-20.00 น. อาคาร 4 ชั้น 2

 

แพคเกจและโปรโมชั่นพัฒนาศักยภาพเด็ก

ทีมแพทย์พัฒนาศักยภาพเด็ก