แผนกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อการรักษาและป้องกันการเกิดโรคเบาหวานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ไทรอยด์ และระบบต่อมไร้ท่อ พยาบาลผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน นักกำหนดอาหาร โดยให้บริการดูแล ประเมินภาวะแทรกซ้อน ผลการรักษาและติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อการรักษาที่มีคุณภาพและชีวิตยืนยาว

ข้อมูลแผนกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

เครื่องมือและการรักษาที่มีให้

 •  การประเมินภาวะเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน
 •  การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวานรวมทั้งการประเมินภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน เช่น ภาวะแทรกซ้อนทางไต ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ภาวะแผลเรื้อรังที่เท้า ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทวิทยา เป็นต้น
 •  การบริการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เช่น อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โภชนบำบัดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
 •  การบริการตรวจเท้าเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้า
 •  การบริการตัดเล็บเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 •  การให้บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลเพื่อการคลอดทารกอย่างปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรง
 •  การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่อมไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ เช่น ความผิดปกติของต่อมหมวกไต พาราไทรอยด์และต่อมใต้สมอง
 •  การใช้เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อทำหัตถการเจาะดูดเซลล์จากต่อมไทรอยด์ไปตรวจเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ
 •  การผิดปกติในการหลั่งฮอร์โมนแอนโดรเจนเกินกว่าปกติในเพศหญิง
 •  ภาวะโรคกระดูกพรุน
 • ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายในผู้ชาย
 • ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี

วันเวลาให้บริการ   เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ ถึง อาทิตย์
เบอร์โทรศัพท์  0-2561-1111 , 0-2058-1111 กด 1230

 

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ