แผนกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรคเบาหวาน, ไทรอยด์, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อได้อย่างเหมาะสม แบบสหสาขาวิชาชีพจากทีมสุขภาพ ทั้งในด้านการรักษาและการให้คำแนะนำ การจัดการเบาหวานด้วยตนเอง การประเมินและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อการรักษาที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ

ข้อมูลแผนกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

เครื่องมือและการรักษาที่มีให้

• การประเมินภาวะเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน

• การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวานรวมทั้งการประเมินภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน เช่น ภาวะแทรกซ้อนทางไต ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ภาวะแผลเรื้อรังที่เท้า ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทวิทยา เป็นต้น

• การบริการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เช่น อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โภชนบำบัดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

• การบริการตรวจเท้าเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้า

• การบริการตัดเล็บเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

• การให้บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลเพื่อการคลอดทารกอย่างปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรง

• การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่อมไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ เช่น ความผิดปกติของต่อมหมวกไต พาราไทรอยด์และต่อมใต้สมอง

• การใช้เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อทำหัตถการเจาะดูดเซลล์จากต่อมไทรอยด์ไปตรวจเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ

• การผิดปกติในการหลั่งฮอร์โมนแอนโดรเจนเกินกว่าปกติในเพศหญิง

• ภาวะโรคกระดูกพรุน

• ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายในผู้ชาย

• ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี

 

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์        08.00 - 16.00 น.

                     วันเสาร์                     09.00 - 19.00 น.

                     วันอาทิตย์                 08.00 - 12.00 น.

แผนกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โทร. 0-2561-1111 , 0-2058-1111 กด 1230

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ