แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  ด้วยทีมแพทย์  พยาบาลและเจ้าหน้าที่  พร้อมทั้งบริการรับ-ส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลตลอด  24  ชั่วโมง

ข้อมูลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ทีมแพทย์แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

1.พญ.นิตยา  พะวงษ์   แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

2.นพ.ภัคพล  มงคลดิษฐ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

3.นพ.ธิติธร    เสาเวียง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน


เบอร์โทรติดต่อได้ที่ 0-2561-1911 (สายตรงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินใช้สำหรับเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน เท่านั้น)

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน