อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ  ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  ด้วยทีมแพทย์  พยาบาลและเจ้าหน้าที่  พร้อมทั้งบริการรับ-ส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด  24  ชั่วโมง

 

 

ข้อมูลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 

ทีมแพทย์แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

1. พญ.นิตยา พะวงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

2. นพ.ภคพล มงคลดิษฐ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

3. พญ.ฐิติธร สระเวียง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน


เบอร์โทรติดต่อได้ที่ 0-2561-1911 (สายตรงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

 

แพคเกจและโปรโมชั่นอุบัติเหตุและฉุกเฉิน