แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ  ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  ด้วยทีมแพทย์  พยาบาลและเจ้าหน้าที่  พร้อมทั้งบริการรับ-ส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด  24  ชั่วโมง

ข้อมูลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ทีมแพทย์แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

1.พญ.นิตยา  พะวงษ์

2.พญ.รุ่งทิพย์ วรรณวิมลสุข

3.นพ.ภัคพล  มงคลดิษฐ์

4.นพ.ไกรศร  วรดิถี

5.พญ.เดือนฉาย  สียา

6.นพ.เสริมพล  ขจรรัตนเดช

7.พญ.ฉัตรแก้ว  ชุ่มเพ็งพันธุ์

8.นพ.บริพนธ์  สุวชิรัตน์


เบอร์โทรติดต่อได้ที่ 0-2561-1911 (สายตรงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน